Бојана Бојиќ

  • Контакт информации
  • bojanabojik@yahoo.com
  • +389 (0)78 249 826

Г-ца Бојана Бојиќ работи како адвокатски стручен соработник во Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје од 2018 година. Нејзини главни области на делување се граѓански спорови, стопански спорови, работни односи, прашања од вонпроцесното право и административни процедури поврзани со недвижности, денационализација и приватизација. Професионалното искуство на г-ца Бојиќ започнува во декември 2014 година, во Основно јавно обвинителство Скопје, каде извршуваше практична работа и работни задачи од правна струка, потоа го положува правосудниот испит и продолжува да работи се до декември 2017 година.

Умерено го познава англискиот јазик.

Образование и стручно усовршување

Г-ца Бојиќ магистрирала во 2014 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Покрај адвокатскиот испит, го има положено испитот Аптис и Булатс за англиски јаик. Има посетувано USAID обука за стекнување на знаења и вештини за вработување.

error: Интер Партес | Сите права задржани
mk_MK
en_GB mk_MK