Малолетничка правда

Адвокатите нудат правна помош на деца сторители на кривични дела, како и на деца жртви на кривични дела. По правило, ваквата правна помош пред инволвираните органи ја даваат адвокати кои секоја година посетувале специјализирани обуки за права на децата во земјава или во странство. Тимот на адвокати во Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје, кој работи во оваа област, презема обврска да биде обучуван секоја година на теми поврзани со правата на децата, како би можеле да им пружат најсоодветна правна помош на децата.

error: Интер Партес | Сите права задржани
mk_MK
en_GB mk_MK