Право на животна средина

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје нуди правна помош во сите области за заштита на животна средина, за чија цел соработува со вешти лица и НВО секторот.

Нашите услуги опфаќаат застапување на интересите на клиентите во кривична и граѓанска постапка, како и давање на правна помош во процесот на due diligence и усогласување на деловното работење во согласност со националните и меѓународни стандарди од правото на животна средина, за клиенти кои работат во градежништво, рударство, производство на облека и обувки и др..

error: Интер Партес | Сите права задржани
mk_MK
en_GB mk_MK