Трудово право

Тимот за трудово право, дава правни совети и застапување на кандидати за вработување и на работници. Нашите адвокати имаат соодветно искуство во поднесување на поднесоци од име на работници кои работат за медиуми, во финансискиот сектор, во јавниот сектор, во вооружените сили, во сметководство или пак за лица со раководни звања во сите индустрии.

Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје успешно има застапувано клиенти во повеќе области поврзани со трудот. Подетален опис на овие области е даден во под категориите прикажани на левата страна од екранот.

error: Интер Партес | Сите права задржани
mk_MK
en_GB mk_MK