Правна заштита на жртвите на трговија со луѓе

Правна заштита на жртвите на трговија со луѓе

Од 25ти до 27ми октомври 2019 год. во Охрид Адвокат Ана Дангова Хуг од Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје на покана на МЗМП одржа обука на тема „Правна заштита на жртвите на трговија со луѓе“ на која учество земаа адвокати со искуство во заштита на човековите права. Заедно со околу 30тина адвокати работеа низ студии на случај и работа во групи со цел препознавање на жртвите на трговија со луѓе и начините на нивна заштита.

 

Обуката се одржа во рамки на Проектот на УСАИД за правата на бегалците и мигрантите што го спроведува МЗМП.