Слобода на изразување на адвокати

Слобода на изразување на адвокати

Денес е објавена правна анализа на Адвокат Ана Дангова Хуг на порталот Global Freedom of Expression при Универизтетот во Колумбија на неодамнешната пресуда на Уставниот суд со која е утврдено дека државни органи им го повредиле правото на изразување на двајца адвокати од Република Северна Македонија, спротивно на член 10 од Европската конвенција за човекови права.