Правна заштита на жртвите на трговија со луѓе

Правна заштита на жртвите на трговија со луѓе

Од 25ти до 27ми октомври 2019 год. во Охрид Адвокат Ана Дангова Хуг од Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје на покана на МЗМП одржа обука на тема „Правна заштита на жртвите на трговија со луѓе“ на која учество земаа адвокати со искуство во заштита на човековите права. Заедно со околу 30тина адвокати работеа низ студии на случај и работа во групи со цел препознавање на жртвите на трговија со луѓе и начините на нивна заштита.

Хорват и Кис против Унгарија

Хорват и Кис против Унгарија

Во случајот Horváth and Kiss v. Hungary (application no. 11146/11), Европскиот суд за човекови права, во сеуште не конечна одлука, едногласно пресуди дека направена е поврда на член 2 од Протокол 1 (право на образование) кон Европската Конвенција за човекови права

Еремиа и други против Република Молдавија

Еремиа и други против Република Молдавија

Во денешната неконечна пресуда во случајот Eremia and Others v. the Republic of Moldova (application no. 3564/11) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека направена е повреда на член 3 (забрана за нечовечко и деградирачко постапување) од Европската конвенција за човекови права во однос на Ms Lilia Eremia (г-ѓа Лилиа Еремиа)

Казна досудена на новинар за повреда на тајноста на кривичната истрага била основана Bédat v. Switzerland (жалба бр. 56925/08)

Казна досудена на новинар за повреда на тајноста на кривичната истрага била основана Bédat v. Switzerland (жалба бр. 56925/08)

Во пресудата на Големиот судски совет во случајот Bédat v. Switzerland (Жалба бр. 56925/08) Европскиот суд за човекови права со мнозинство гласови одлучи дека немало повреда на член 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција за човекови права.

Добредојдовте на нашата нова веб страница!

Добредојдовте на нашата нова веб страница!

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје изготви нова веб страница за своите сегашни и идни клиенти, како и за оние кои се заинтересирани да бидат информирани со најновите случувања во областа на правото.

error: Интер Партес | Сите права задржани
mk_MK
en_GB mk_MK