Tool on (Children’s) Right to Health and Businesses

Алатка за (детското) право на здравје и бизнисот

We are glad to announce that today we are launching a new publication entitled Tool on (Children’s) Right to Health and Businesses -Unpacking the Human Rights Due Diligence Standard.

Tool on (Children’s) Right to Health and Businesses

Алатка за (детското) право на здравје и бизнисот

We are glad to announce that today we are launching a new publication entitled Tool on (Children’s) Right to Health and Businesses -Unpacking the Human Rights Due Diligence Standard.

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА РАБОТНО МЕСТО- ПРАВНИК ЗА БИЗНИС И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА РАБОТНО МЕСТО- ПРАВНИК ЗА БИЗНИС И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје има потреба од правник кој би работел во одделот за “Бизнис и човекови права” во адвокатското друштво. Карактеристики кои ги бараме од успешниот кандидат: Минимум магистратура на Правен факултет во Република Северна Македонија или странство; Одлично познавање на англиски јазик, со поседување на меѓународно признат сертификат за познавање на англиски јазик; Познавање на друг странски јазик ќе се смета за […]

Award for Commitment to Promoting Human Rights in Business

Награда за посветеност на унапредувањето на човековите права во бизнисот

Кога во 2016 год. Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје го објави со Данскиот институт за човекови права првиот Национален водич по бизнис и човекови права се покажа дека темата бизнис и човекови права е во зародиш. Денес сум горда да забележам дека благодарејќи и на квалитетната правна помош што ја дава адвокатското друштво, постојат се повеќе компании кои се отворени во своите политики и процеси […]

Freedom of expression of lawyers

Слобода на изразување на адвокати

Денес е објавена правна анализа на Адвокат Ана Дангова Хуг на порталот Global Freedom of Expression при Универизтетот во Колумбија на неодамнешната пресуда на Уставниот суд со која е утврдено дека државни органи им го повредиле правото на изразување на двајца адвокати од Република Северна Македонија, спротивно на член 10 од Европската конвенција за човекови права.

Legal protection to victims of human trafficking

Правна заштита на жртвите на трговија со луѓе

From 25th till 27th of October in Ohrid Lawyer Ana Dangova Hug from the Law firm INTER PARTES Skopje on the invitation of MYLA delivered a training on the topic “Legal protection of victims of human trafficking”. Around 30 lawyers participated at the event who worked on case studies and in groups in order to recognize the legal ways to protect victims of human trafficking.

Horváth and Kiss v. Hungary

Хорват и Кис против Унгарија

In the case of Horváth and Kiss v. Hungary (application no. 11146/11), which is not final, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 2 of Protocol No. 1 (right to education) to the European Convention on Human Rights

Eremia and Others v. the Republic of Moldova

Еремиа и други против Република Молдавија

In the Chamber judgment in the case of Eremia and Others v. the Republic of Moldova (application no. 3564/11), which is not final, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 3 (prohibition of inhuman and degrading treatment) of the European Convention on Human Rights in respect of Ms Lilia Eremia

A penalty imposed on a journalist for violation of the secrecy of criminal investigations was justified Bédat v. Switzerland (application no. 56925/08)

Казна досудена на новинар за повреда на тајноста на кривичната истрага била основана Bédat v. Switzerland (жалба бр. 56925/08)

In Grand Chamber judgment in the case of Bédat v. Switzerland (application no. 56925/08) the European Court of Human Rights held, by a majority, that there had been: no violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights.

Welcome to our new web site!

Добредојдовте на нашата нова веб страница!

The Law firm INTER PARTES Skopje developed a new web page for its actual and potential clients, as well as for those who are interested to stay informed about the latest developmentс in the legal sphere.

error: Интер Партес | Сите права задржани
en_GB
mk_MK en_GB